Wat is LawSpeak?

LawSpeak maakt juridische tekst begrijpelijk. Ook voor mensen die zich niet hebben verdiept in het recht, waarvoor de taal van juristen soms lastig kan zijn. Denk aan de volgende zin uit een hypotheekakte:

“Ter uitvoering van de overeenkomst als hiervoor vermeld, verleent de schuldenaar aan de schuldeiser, die zulks aanneemt, recht van hypotheek respectievelijk – voorzoveel nodig nu voor alsdan – recht van pand op het hierna te omschrijven onderpand, tot meerdere zekerheid voor:…”

LawSpeak herkent lastig taalgebruik terwijl je schrijft, en geeft suggesties om de tekst begrijpelijker op te stellen. Doordat je tijdens het typen suggesties verwerkt wordt je tekst steeds beter leesbaar.

Hoe werkt het?

De tool werkt real-time tijdens het schrijven, en kan daardoor suggesties geven terwijl er getypt wordt. Wanneer je op een woord op zin klikt waarvan LawSpeak vindt dat het duidelijker kan, wordt deze suggestie automatisch verwerkt. Op deze manier verliest de tekst niet zijn betekenis maar wordt deze wel begrijpelijker.

 

We zijn op dit moment hard bezig met het realiseren van LawSpeak. Je kunt ons volgen op onze blog. Benieuwd naar de volgende stappen?

Houd me op de hoogte